IES – Spółka z.o.o.

IES spółka z o.o. jest kontynuacją dotychczasowej działalności badawczo-wdrożeniowej  prowadzonej w ramach Instytutu Ekologii Stosowanej. Jej celem są badania i wdrażanie zdobytej wiedzy i doświadczeń w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. Działalność spółki obejmuje:

  1. Badania w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej – projekt  NCBR
  2. Projektowanie rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków, odnowy wody, uzdatniania wody do celów pitnych oraz rekreacyjnego wykorzystania wody
  3. Budowa zaprojektowanych przez Instytut rozwiązań.

Galeria

Galeria