O Instytucie

HASŁA, Z KTÓRYMI KOJARZY SIĘ INSTYTUT EKOLOGII STOSOWANEJ TO...

Świat przyjazny środowisku

Innowacje

Odkrycia i podróże

Czym jest Instytut Ekologii Stosowanej?

To ziszczenie marzeń o stworzeniu idealnego miejsca pracy. Dla każdego naukowca liczy się przede wszystkim możliwość wykorzystania i zastosowania zdobytej wiedzy, gdyż wiedza bez praktyki jest wiedzą bezużyteczną. Nie jest łatwo osiągnąć taki cel, dlatego tylko nielicznym udaje się zrealizować w pełni swoje plany zawodowe i żyć z satysfakcją, że zdobyta wiedza i doświadczenie służą innym. Zgłębiając nieustannie wiedzę o naszym środowisku, zdobywając doświadczenie inżynierskie nie sposób jest ograniczyć to tylko do perspektywy widzianej zza biurka czy stołu laboratoryjnego. Akurat te obszary działalności naukowej oparte są o empiryczne poznanie, dlatego też wymagają nadzwyczajnego warsztatu badawczowdrożeniowego. Taki warsztat pracy trudno jest dzisiaj z wielu powodów stworzyć w strukturach uczelni. Można go stworzyć poza nią. Nie jest to łatwe zadanie, ale współczesne czasy sprzyjają śmiałym przedsięwzięciom. Wówczas trzeba być jednak nie tylko naukowcem, ale również biznesmenem i ekonomistą w jednej osobie. Stąd wzięła się idea stworzenia własnego interdyscyplinarnego Instytutu Ekologii Stosowanej bazującego na ekonomii, biznesie i wyobraźni bez granic, co rozsądek ma za nic, (jak śpiewała Edyta Gepert).

Dlaczego akurat ekologii stosowanej?

Może najpierw należałoby skrótowo wyjaśnić czym jest i jak jest rozumiana ekologia, gdyż pojęcie to jest bardzo nadużywane lub używane niewłaściwie. Cytując jednego z wielkich współczesnych badaczy ekologii P. Oduma można powiedzieć, że tak jak biologia jest nauką o życiu istot żywych, tak ekologia jest nauką o życiu naszego środowiska, lub inaczej ekologia jest biologią środowiska. Ponieważ tak rozumiana ekologia była i jest nadal zasadniczym przedmiotem pracy założyciela Instytutu i jednocześnie pasją jego życia, stąd słowo to musiało znaleźć się w nazwie przedsięwzięcia. Dodane słowo „stosowana” ma świadczyć o kierunku działalności, który jest niczym innym jak zastosowaniem ekologii. Oznacza to, że Instytut jest miejscem, gdzie wiedza z zakresu ekologii ogólnej jest praktycznie wdrażana do rozwiązywania wielu różnych problemów środowiskowych. Zaś proces wdrażania jest cennym źródłem nowych informacji o funkcjonowaniu naszego środowiska.

Czy więc Instytut to tylko miejsce wdrażania?​

Oczywiście że nie. Zanim coś zostanie wdrożone jest poprzedzone studiowaniem literatury oraz prowadzeniem licznych obserwacji w środowisku. Najczęściej te obserwacje są źródłem wielu fascynujących odkryć, choćby takich, że nasza planeta Ziemia wraz z jej środowiskiem i istotami stanowi tak doskonały, fascynujący i tak przemyślnie skonstruowany ekosystem, że trudno to wszystko ogarnąć i zrozumieć. W tym doskonałym świecie tylko człowiek jest najmniej doskonały i zawodny, ale z drugiej strony najbardziej zdolny z wszystkich istot, zdolny do zdobywania wiedzy, tworzenia nowych wspaniałych wizji i rozwiązań. Jeśli rozejrzymy się dokoła dostrzeżemy jak wielkich rzeczy człowiek dokonał, chociaż z drugiej strony widzimy, jak wiele zła może pochodzić ludzi. Instytut to również podróżne, bez nich nie da się poznać i chociaż w ogólnym zarysie zrozumieć istoty naszego środowiska naturalnego, jego współczesnych bolączek potrzeb i niebezpieczeństw. Nie na darmo mówi się, że podróże kształcą, szczególnie jeśli połączone są one pogłębioną analizą literaturową. Takie podróże to nie tylko bogactwo przeżyć, doznań wzruszeń, odkryć, ale źródło wielkiej satysfakcji z możliwości odkrywania i poznawania tajników życia na naszej wspaniałej planecie.

Czym jest Instytut Ekologii Stosowanej?​

To ziszczenie marzeń o stworzeniu idealnego miejsca pracy. Dla każdego naukowca liczy się przede wszystkim możliwość wykorzystania i zastosowania zdobytej wiedzy, gdyż wiedza bez praktyki jest wiedzą bezużyteczną. Nie jest łatwo osiągnąć taki cel, dlatego tylko nielicznym udaje się zrealizować w pełni swoje plany zawodowe i żyć z satysfakcją, że zdobyta wiedza i doświadczenie służą innym. Zgłębiając nieustannie wiedzę o naszym środowisku, zdobywając doświadczenie inżynierskie nie sposób jest ograniczyć to tylko do perspektywy widzianej zza biurka czy stołu laboratoryjnego. Akurat te obszary działalności naukowej oparte są o empiryczne poznanie, dlatego też wymagają nadzwyczajnego warsztatu badawczowdrożeniowego. Taki warsztat pracy trudno jest dzisiaj z wielu powodów stworzyć w strukturach uczelni. Można go stworzyć poza nią. Nie jest to łatwe zadanie, ale współczesne czasy sprzyjają śmiałym przedsięwzięciom. Wówczas trzeba być jednak nie tylko naukowcem, ale również biznesmenem i ekonomistą w jednej osobie. Stąd wzięła się idea stworzenia własnego interdyscyplinarnego Instytutu Ekologii Stosowanej bazującego na ekonomii, biznesie i wyobraźni bez granic, co rozsądek ma za nic, (jak śpiewała Edyta Gepert).

Dlaczego akurat ekologii stosowanej?

Może najpierw należałoby skrótowo wyjaśnić czym jest i jak jest rozumiana ekologia, gdyż pojęcie to jest bardzo nadużywane lub używane niewłaściwie. Cytując jednego z wielkich współczesnych badaczy ekologii P. Oduma można powiedzieć, że tak jak biologia jest nauką o życiu istot żywych, tak ekologia jest nauką o życiu naszego środowiska, lub inaczej ekologia jest biologią środowiska. Ponieważ tak rozumiana ekologia była i jest nadal zasadniczym przedmiotem pracy założyciela Instytutu i jednocześnie pasją jego życia, stąd słowo to musiało znaleźć się w nazwie przedsięwzięcia. Dodane słowo „stosowana” ma świadczyć o kierunku działalności, który jest niczym innym jak zastosowaniem ekologii. Oznacza to, że Instytut jest miejscem, gdzie wiedza z zakresu ekologii ogólnej jest praktycznie wdrażana do rozwiązywania wielu różnych problemów środowiskowych. Zaś proces wdrażania jest cennym źródłem nowych informacji o funkcjonowaniu naszego środowiska.

Czy więc Instytut to tylko miejsce wdrażania?

Oczywiście że nie. Zanim coś zostanie wdrożone jest poprzedzone studiowaniem literatury oraz prowadzeniem licznych obserwacji w środowisku. Najczęściej te obserwacje są źródłem wielu fascynujących odkryć, choćby takich, że nasza planeta Ziemia wraz z jej środowiskiem i istotami stanowi tak doskonały, fascynujący i tak przemyślnie skonstruowany ekosystem, że trudno to wszystko ogarnąć i zrozumieć. W tym doskonałym świecie tylko człowiek jest najmniej doskonały i zawodny, ale z drugiej strony najbardziej zdolny z wszystkich istot, zdolny do zdobywania wiedzy, tworzenia nowych wspaniałych wizji i rozwiązań. Jeśli rozejrzymy się dokoła dostrzeżemy jak wielkich rzeczy człowiek dokonał, chociaż z drugiej strony widzimy, jak wiele zła może pochodzić ludzi. Instytut to również podróżne, bez nich nie da się poznać i chociaż w ogólnym zarysie zrozumieć istoty naszego środowiska naturalnego, jego współczesnych bolączek potrzeb i niebezpieczeństw. Nie na darmo mówi się, że podróże kształcą, szczególnie jeśli połączone są one pogłębioną analizą literaturową. Takie podróże to nie tylko bogactwo przeżyć, doznań wzruszeń, odkryć, ale źródło wielkiej satysfakcji z możliwości odkrywania i poznawania tajników życia na naszej wspaniałej planecie.

Położenie Instytutu

Instytut położony jest w południowej części Puszczy Rzepińskiej, w obrębie miejscowości Skórzyn, na terenie gminy Maszewo, administracyjnie należącej do powiatu krośnieńskiego, w województwie lubuskim. Instytut leży w atrakcyjnej z punktu widzenia przyrodniczego, jednostce fizyczno-geograficznej jaką jest Pojezierze Lubuskie. Ta część Pojezierza Lubuskiego, nazwana jest Równiną Torzymską, obejmuje duże tereny równin piaszczysto-sandrowych, porozcinanych rynnami i dolinami rzeki Pliszki, Gryżynki czy Ilanki. Szczegółowe badania stwierdzają istnienie około 10 poziomów sandrowych. Równina Torzymska położona jest na wysokości 60 – 100 m n.p.m. Wysokości względne wynoszą przeciętnie 20 – 50 m. Na piaskach sandrowych wytworzyły się słabe gleby bielicowe, co znajduje swój wyraz w dużym zalesieniu tego obszaru. W odległości kilkunastu kilometrów od Instytutu znajduje się Krzesiński Park Krajobrazowy, którego jednym z najważniejszych celów ochronnych jest ochrona łąk nadodrzańskich, będących miejscem występowania ponad 155 gatunków ptactwa wodno-błotnego oraz licznych gatunków płazów, ssaków i roślin, w tym przede wszystkim umieszczone w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”: bóbr europejski i borowiaczek. Drugim pobliskim Parkiem jest Gryżyński Park Krajobrazowy, w którym ochronie poddane zostały tereny polodowcowej rynny rzeki Gryżynka o znacznych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, nieznacznie zmienionych gospodarką człowieka. W bezpośrednim sąsiedztwie Instytutu znajdują się oprócz fragmentów rynien polodowcowych i lasów mieszanych, interesujące torfowiska, łąki podmokłe i bogata sieć stawów oraz cieków wodnych. To sprawia, że również świat roślinny i zwierzęcy jest wyjątkowo urozmaicony. Występuje tu orzeł bielik, kania ruda i czarna, bocian czarny, żuraw, kumak nizinny, rzekotka drzewna, żółw błotny, bóbr, wydra, ponadto bardzo licznie występują dziki, jelenie i sarny.