IES - Gospodarstwo rolne

Czym jest gospodarstwo rolne?

Gospodarowanie na ziemi jest jedną z najstarszych i mających dla człowieka największe znaczenie form czerpania korzyści z otaczającego nas środowiska. Jeżeli gospodarstwo rolne nastawione jest tylko na „branie”, nie rekompensując środowisku tego, co mu się zabrało, wówczas przyczynia się ono do jego degradacji. Niestety szczególnie współczesne rolnictwo nastawione na minimalizację kosztów produkcji, chemizację i mechanizację zabiegów agrotechnicznych i hodowlanych stało się jednym z najpoważniejszych zagrożeń zarówno dla samego środowiska naturalnego jak i człowieka, który spożywa coraz gorszej jakości produkty. Z drugiej strony rolnictwo na świecie przeżywa bardzo ciężki kryzys kadrowy, mało kto chce się nim zajmować, bo jest to ciężka i odpowiedzialna praca. Współczesny rolnik powinien być nie tylko dobrym fachowcem w swojej dziedzinie, ale również odpowiedzialnym i wszechstronnie wykształconym człowiekiem. Zawód rolnika zasługuje zatem, aby zostać bardziej docenionym.

Zwierzęta w gospodarstwie rolnnym IES

W gospodarstwie rolnym przyjaznym środowisku bardzo ważną rolę odgrywa świadomość, że ze współpracy człowieka z przyrodą obie strony muszą czerpać korzyści. Aby tak mogło być, podstawowym warunkiem takiego gospodarowania jest konieczność posiadania w gospodarstwie zwierząt, które pełnią bardzo ważną funkcję w obiegu podstawowych substancji pokarmowych dla roślin. To między innymi dzięki nim powstaje głównie z biomasy łąkowej oraz słomy cenny nawóz, który jest następnie wykorzystywany do nawożenia pól. Bez niego gleba może się bardzo szybko wyjałowić i stać się mało użyteczna.

Roślinność w gospodarstwie rolnnym IES​

Szczególną rolę odgrywają tu trawożercy, przede wszystkim zaś bydło, bez którego trudno mówić o przyjaznym dla środowiska gospodarowaniu na łąkach, pastwiskach, a szczególnie zaś o nawożeniu pól. Tylko wówczas można zachować odpowiednie właściwości gleby, i utrzymać jej naturalną produktywność, czyli zdolność do zaspokajania potrzeb pokarmowych rosnących na niej uprawianych roślin. Również z tego powodu bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniego zmianowania uprawianych roślin. Gospodarstwo nie może uprawiać jednego rodzaju roślin, wręcz przeciwnie, powinno charakteryzować się wielostronną produkcją roślinną regularnie po sobie następującą. Poza obecnością zwierząt bardzo istotne jest, aby produkcja zwierzęca była zrównoważona z produkcją roślinną.  Czyli tyle można mieć zwierząt, ile jesteśmy w stanie z własnej produkcji roślinnej ich wykarmić. Bardzo istotnie jest również, aby w gospodarstwie przyjaznym środowisku zapewnić dużą różnorodność pól i łąk. Oznacza to, że pola łąki muszą posiadać takie naturalne składniki jak oczka wodne, drzewa i krzewy. Skład runi łąkowej czy pastwiskowej musi być bogaty w różne gatunki traw, ziół, kwiatów, roślin motylkowych. Są one niezbędne, aby pozyskiwane siano czy zielonka stanowiły dobrej jakości paszę dla zwierząt zapewniając im zaspokojenie wszystkich potrzeb na składniki mineralne i organiczne. Im więcej gatunków roślin wchodzi w skład paszy, tym jakość pokarmowa jest większa.

Czym jest gospodarstwo rolne?

Gospodarowanie na ziemi jest jedną z najstarszych i mających dla człowieka największe znaczenie form czerpania korzyści z otaczającego nas środowiska. Jeżeli gospodarstwo rolne nastawione jest tylko na „branie”, nie rekompensując środowisku tego, co mu się zabrało, wówczas przyczynia się ono do jego degradacji. Niestety szczególnie współczesne rolnictwo nastawione na minimalizację kosztów produkcji, chemizację i mechanizację zabiegów agrotechnicznych i hodowlanych stało się jednym z najpoważniejszych zagrożeń zarówno dla samego środowiska naturalnego jak i człowieka, który spożywa coraz gorszej jakości produkty. Z drugiej strony rolnictwo na świecie przeżywa bardzo ciężki kryzys kadrowy, mało kto chce się nim zajmować, bo jest to ciężka i odpowiedzialna praca. Współczesny rolnik powinien być nie tylko dobrym fachowcem w swojej dziedzinie, ale również odpowiedzialnym i wszechstronnie wykształconym człowiekiem. Zawód rolnika zasługuje zatem, aby zostać bardziej docenionym.

Zwierzęta w gospodarstwie rolnnym IES

W gospodarstwie rolnym przyjaznym środowisku bardzo ważną rolę odgrywa świadomość, że ze współpracy człowieka z przyrodą obie strony muszą czerpać korzyści. Aby tak mogło być, podstawowym warunkiem takiego gospodarowania jest konieczność posiadania w gospodarstwie zwierząt, które pełnią bardzo ważną funkcję w obiegu podstawowych substancji pokarmowych dla roślin. To między innymi dzięki nim powstaje głównie z biomasy łąkowej oraz słomy cenny nawóz, który jest następnie wykorzystywany do nawożenia pól. Bez niego gleba może się bardzo szybko wyjałowić i stać się mało użyteczna.

Roślinność w gospodarstwie rolnnym IES​

Szczególną rolę odgrywają tu trawożercy, przede wszystkim zaś bydło, bez którego trudno mówić o przyjaznym dla środowiska gospodarowaniu na łąkach, pastwiskach, a szczególnie zaś o nawożeniu pól. Tylko wówczas można zachować odpowiednie właściwości gleby, i utrzymać jej naturalną produktywność, czyli zdolność do zaspokajania potrzeb pokarmowych rosnących na niej uprawianych roślin. Również z tego powodu bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniego zmianowania uprawianych roślin. Gospodarstwo nie może uprawiać jednego rodzaju roślin, wręcz przeciwnie, powinno charakteryzować się wielostronną produkcją roślinną regularnie po sobie następującą. Poza obecnością zwierząt bardzo istotne jest, aby produkcja zwierzęca była zrównoważona z produkcją roślinną.  Czyli tyle można mieć zwierząt, ile jesteśmy w stanie z własnej produkcji roślinnej ich wykarmić. Bardzo istotnie jest również, aby w gospodarstwie przyjaznym środowisku zapewnić dużą różnorodność pól i łąk. Oznacza to, że pola łąki muszą posiadać takie naturalne składniki jak oczka wodne, drzewa i krzewy. Skład runi łąkowej czy pastwiskowej musi być bogaty w różne gatunki traw, ziół, kwiatów, roślin motylkowych. Są one niezbędne, aby pozyskiwane siano czy zielonka stanowiły dobrej jakości paszę dla zwierząt zapewniając im zaspokojenie wszystkich potrzeb na składniki mineralne i organiczne. Im więcej gatunków roślin wchodzi w skład paszy, tym jakość pokarmowa jest większa.

Położenie Gospodarstwa

W skład gospodarstwa wchodzą następujące kompleksy gruntów:

 • Skórzyn

  to około 40 ha gruntów ornych na których uprawiane są rośliny motylkowe oraz ziemniaki. Położone są one bezpośrednio przy siedzibie Instytutu. Ponadto do tego kompleksu należy również około 40 ha łąk mających swoje lokalne nazwy jak  Łąki Bliskie, Dalekie czy Kaczy Dół.

 • Lubogoszcz

  to ponad 110 ha gruntów ornych zamienionych na pastwiska i wykorzystywanych przemiennie (wypas i koszenie).

 • Maszewo 

  to około 20 ha podmokłych łąk.

 • Połęcko

  o około 30 ha łąk położonych bezpośrednio w dolinie Odry, częściowo graniczących z samą rzeką.

 • Siedlisko

  to łącznie w dwóch częściach około 40 ha  podmokłych i wilgotnych łąk.

 • Grabin

  to 30 ha łąk podmokłych i licznych zadrzewień i zakrzewień.

 • Sycowice

  (miejsce zagrody dla żubrów) - około 80 ha gruntów ornych i podmokłych łąk.