Oczyszczalnie kompostowe

Od roku 2019 Instytut wdraża nowy typ naturalnych oczyszczalni, którymi są oczyszczalnie kompostowe. Oferujemy Państwu trzy warianty:

I wariant

I - pierwszy wariant to oczyszczalnie kompostowe z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu przez złoże korzeniowe

II wariant

II - drugi wariant to oczyszczalnie kompostowe z wykorzystaniem oczyszczonych ścieków do nawadniania zieleni

III wariant

III - trzeci wariant to oczyszczalnie z odnową wody przeznaczonej do spłukiwania toalet, nawadniania i do innych celów gospodarczych

Wielkość oczyszczalni kompostowej dla budynku jednorodzinnego dla 6 osób:

osadnik o pojemności 2 m3

filtr kompostowy o powierzchni 4,5 m2

złoże korzeniowe (wariant 1 - odprowadzanie ścieków oczyszczonych do gruntu) 3 m3

zbiornik podziemny (wariant 2 -wykorzystanie ścieków oczyszczonych do nawadniania) 8 m3

złoże do odnowy wody (wariant 3 – odnowa wody) 6 m2

zbiornik podziemny (wariant 3 – odnowa wody) 12 m3.

Galeria