Badania środowiskowe i ekspedycje naukowe

Badania środowiskowe i ekspedycje naukowe

Badania te prowadzone są poza granicami kraju (obecnie Syberia i Azja Centralna), w związku z tym ich realizacja związana jest z organizacją ekspedycji naukowych w badane rejony. Zasadnicze badania dotyczą jakości występujących tam wód, a pośrednio są one związane ze stanem gleb oraz warunkami lokalnej wegetacji fauny i flory. Ponadto wykonywanie analiz wód opadowych jest źródłem wiedzy na temat czystości powietrza. Bazą do prowadzenia badań w tych rejonach jest wieloletnia współpraca z Uniwersytetem w Tomsku (Syberia Zachodnia). Efekty prowadzonych ekspedycji i badań to liczne artykuły w zagranicznych czasopismach, a przede wszystkim publikacje książkowe. Więcej na temat ekspedycji naukowych dostępnych będzie już niedługo na blogu.