Produkcja roślinna

Produkcja roślinna w gospodarstwie

Produkcja roślinna gospodarstwa prawie w całości służy do produkcji pasz dla bydła, wcześniej również dla trzody. Tylko w niewielkim zakresie produkowane są na bezpośrednią sprzedaż ekologiczne ziemniaki (około 100 ton rocznie) i warzywa. Gospodarstwo prowadzi obecnie produkcję zbóż (głownie pszenżyto), z którego wyrabia śrutę zbożową dla zwierząt. Z roku na rok wzbogaca się skład roślin, z których wyrabiana jest sianokiszonka (żyto, proso, łubin, lucerna, kończyny). Z uwagi na fakt, że grunty orne są bardzo słabych klas bonitacji, w ich produkcji szczególną rolę odgrywa nawożenie organiczne. Realizowane jest ono w różny sposób, bezpośrednio przez stosowanie obornika, stosowanie własnych nawozów płynnych oraz przez odpowiedni kwaterowy wypas połączony z dokarmianiem. Do rekultywacji najuboższych gruntów wykorzystywana była również trzoda chlewna. Wówczas jest ona wpuszczana na odpowiednie kwatery, na których przebywa kilka miesięcy dokonując nawożenia bezpośredniego odchodami oraz mieszając to wszystko podczas buchtowania, czyli popularnego rycia. W ten sposób można było znacznie poprawić produktywność gruntów V i VI klasy. Wprawdzie produkcja warzyw stanowi obecnie marginalną cześć, jednak jest ona prowadzona z dużą starannością od początku istnienia gospodarstwa. Posiadamy już wystarczające doświadczenia i umiejętności, aby na większą skalę prowadzić uprawę ogórków gruntowych, pomidorów, papryki, cebuli. Z większą produkcją czekamy do momentu, kiedy Instytut posiadać będzie własną sieć odbiorców między innymi na warzywa. Rok rocznie na terenie Instytutu w okresie letnim można zaopatrzyć się w pyszne pomidory i ogórki. Można również przez cały rok zamawiać nasze ziemniaki.