Nowy artykuł Wojciecha Halickiego dotyczący procesów zaawansowanego utleniania, zachodzących w trakcie naturalnego oczyszczania ścieków domowych.

W czasopiśmie Sustainability (Impact Factor: 3.8, 100 punktów MEiN) ukazał się artykuł Wojciecha Halickiego pt. „Advanced Biological Oxidation of Domestic Sewage with the Use of Compost Beds in a Natural Treatment System for Wastewater”. Artykuł jest dostępny za darmo (Open Access) na stronie wydawnictwa: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/18/13555

Nowy artykuł Wojciecha Halickiego dotyczący procesów zaawansowanego utleniania, zachodzących w trakcie naturalnego oczyszczania ścieków domowych.

W czasopiśmie Sustainability (Impact Factor: 3.8, 100 punktów MEiN) ukazał się artykuł Wojciecha Halickiego pt. Advanced Biological Oxidation of Domestic Sewage with the Use of Compost Beds in a Natural Treatment System for Wastewater”. Artykuł jest dostępny za darmo (Open Access) na stronie wydawnictwa: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/18/13555