Nowy artykuł Wojciecha Halickiego dotyczący usuwania substancji biogennych ze ścieków domowych.

W czasopiśmie Water (Impact Factor: 3.4, 100 punktów MEiN) ukazał się artykuł Wojciecha Halickiego pt. „Effective Removal of Biogenic Substances Using Natural Treatment Systems for Wastewater for Safer Water Reuse”. Artykuł jest dostępny za darmo (Open Access) na stronie wydawnictwa: https://www.mdpi.com/2073-4441/14/23/3977

Nowy artykuł Wojciecha Halickiego dotyczący usuwania substancji biogennych ze ścieków domowych.

W czasopiśmie Water (Impact Factor: 3.4, 100 punktów MEiN) ukazał się artykuł Wojciecha Halickiego pt. Effective Removal of Biogenic Substances Using Natural Treatment Systems for Wastewater for Safer Water Reuse”. Artykuł jest dostępny za darmo (Open Access) na stronie wydawnictwa: https://www.mdpi.com/2073-4441/14/23/3977