Stowarzyszenie

Instytutowa zagroda żubrów

Zagroda hodowlana żubrów w Sycowicach leży na obszarze otuliny Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Jest to ponad 50 hektarowy kompleks podmokłych łąk wraz z licznymi zadrzewieniami śródłąkowymi i śródpolnymi – dla żubrów miejsce szczególne. Sycowice są siódmą zagrodą hodowlaną tych wspaniałych ssaków w Polsce. Partnerem Instytutu Ekologii Stosowanej przy realizacji całego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Współpraca ta pozwoliła nie tylko na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na budowę infrastruktury zagrodowej, ale przede wszystkim stworzyła kadrze Instytutu warunki do współpracy ze specjalistami w zakresie restytucji żubra w Polsce.

Wydawnictwo Instytutowe

Wydawnictwo Instytutowe wydało następujące pozycje:

  • Wojciech Halicki, 2015, Ekologia stosowana w zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej. Projektowanie i budowa naturalnych systemów oczyszczania ścieków.
  • Beata Halicka, Bogusław Mykietów, 2011, Kozaki–Pyrzany. Polifonia pamieci Polifonia pamięci o przymusowych migracjach we wspomnieniach Polaków, Niemców i Ukrainców./Kozaky–Pyrehne. Polen, Deutsche und Ukrainer auf dem Erinnerungspfad erzwungener Migrationen.
  • Karl Schlögel, Beata HalickaOdra, 2008, Oder. Panorama europejskiej rzeki.
  • Halicka Beata, 2005, Krosno Odrzańskie. Wspólne dziedzictwo kultury. „Das gemeinsame Kulturerbe”  Crossen an der Oder. 1005-2005.