Publikacja o Wojciechu Halickim w Dzienniku Gazecie Prawnej

W Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 22 lipca 2021 r. nr 140 (5548) ukazał się artykuł Augustyny Szczepańczyk o założycielu IES, Wojciechu Halickim.