Instytut Ekologii Stosowanej dr hab. Wojciech Halicki realizuje projekt pn.:

„Opracowanie technologii roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków
z usuwaniem biogenów i odnową wody”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw. Przedmiotem projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe, które mają doprowadzić do stworzenia technologii roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody. Celem projektu jest odnowa wody odzyskiwanej ze ścieków “szarych” i “czarnych” do poziomu parametrów odpowiadających wodzie zdatnej do picia.

Więcej o projekcie

Instytut Ekologii Stosowanej od początku swojej działalności zajmuje się oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody i jej odnową. Podstawowym źródłem wody pitnej w siedzibie Instytutu jest woda opadowa, poddawana odpowiedniemu uzdatnianiu. Od roku 2019 Instytut realizuje projekt badawczy pn.: „Opracowanie technologii roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem technologicznym projektu jest odnowa wody odzyskiwanej ze ścieków bytowych, do poziomu parametrów wody do picia. Odnowiona woda nie jest kierowana do ponownego wykorzystania w celach konsumpcyjnych, lecz jest tłoczona do spłuczek toaletowych, podlewania zieleni i innych celów gospodarczych. W ramach prowadzonego projektu w siedzibie Instytutu została wybudowana instalacja prototypowa, na której prowadzone są badania, pozwalające wypracować optymalne warunki zapewniające osiągnięcie zamierzonego efektu oczyszczania. Po zakończeniu projektu, na podstawie uzyskanych wyników, Instytut będzie oferował projektowanie tego typu instalacji dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, szkół, hoteli i itp. 

Wybudowana instalacja składa się z następujących elementów:

Osadnik gnilny służy do mechanicznego oczyszczania surowych ścieków bytowych dopływających z budynku Instytutu oraz budynków gospodarczych.

Przepompownia nr 1 umieszczona w komorze osadnika przetłacza równomiernie w ciągu doby podczyszczone mechanicznie ścieki do filtra kompostowego.

Pierwszy etap biologicznego oczyszczania ścieków odbywa się w filtrze kompostowym umieszczonym w szklarni, co polepsza proces oczyszczania, ogranicza przykre zapachy i chroni przed niską temperaturą w okresie zimowym.

Kolejny etap biologicznego oczyszczania ścieków odbywa się w stawie filtracyjnym, który składa się z trzech złóż filtracyjnych (denitryfikacyjne, fosforowe oraz węglowe). Staw umieszczony jest w murowanym zbiorniku przykrywanym na zimę osłoną szklaną, może również znajdować się w szklarni.

Przepompownia nr 2 umieszczona jest za stawem filtracyjnym. Jej funkcja polega na przetłaczaniu odnowionej wody do stawu buforowego (basenu), a następnie tłoczeniu odnowionej wody do instalacji zasilającej spłuczki toaletowe, zraszaczy nawadniających zielony dach oraz do innych celów gospodarczych. Ponadto w przepompowni umieszczona jest lampa UV, która ostatecznie eliminuje liczbę bakterii w odnowionej wodzie zapewniając jakość wody pitnej.

Element ten pełni dwie funkcje: staw buforowy w okresie jesienno-zimowym gromadzi nadmiar odnowionej wody, która wiosną wykorzystywana jest w całości do nawadniania. W okresie wiosenno-letnim zbiornik ten pełni funkcję basenu kąpielowego i napełniany jest wodą z rowu, która jest oczyszczana do parametrów wody kąpielowej. W tym okresie zasilanie toalet i podlewanie zieleni odbywa się bezpośrednio z przepompowni nr 2. We wrześniu po zakończeniu sezonu kąpielowego woda z basenu jest wypompowywana do nawadniania i ponownie następuje napełnianie stawu nadmiarem czystej odnowionej wody.

Zastosowana instalacja zmniejsza pobór wody o około 50 % w skali rocznej. W naszym przypadku ograniczenie poboru jest bardzo ważne, ponieważ korzystając tylko z wody deszczowej jako wody użytkowej należy pamiętać, że zasób ten jest ograniczony i wyczerpalny. Instalacja obiegu wody w siedzibie Instytutu jest przykładem wykorzystania wody opadowej jako jedynego źródła wody pitnej. Oparcie gospodarki wodnej wyłącznie o wodę opadową jest przykładem modelowym, mającym pokazać możliwości technologiczne w zakresie stosowania naturalnych systemów uzdatniania wody. Takie rozwiązanie eliminuje potrzebę korzystania z sieci wodociągowej czy też budowy własnej studni, daje możliwości samowystarczalności wodnej w oparciu o wodę opadową. Oczywiście nie jest to konieczne, gospodarstwa domowe mogą być podłączone do sieci wodociągowej lub posiadać własną studnię jako źródło wody do picia. W takim przypadku zastosowanie instalacji do oczyszczania ścieków i odnowy wody powodować będzie oszczędność pobieranej wody wodociągowej lub studziennej. Ma to znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale przede wszystkim środowiskowe, co jest największym atutem takiego rozwiązania.