Wydawnictwo Instytutowe, Skórzyn 2015, ISBN: 978-83-922273-4-2

Ekologia stosowana w zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej

O KSIĄŻCE

Ekologia stosowana w zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej to kompendium wiedzy naukowej, technologicznej i ekonomicznej o naturalnych systemach oczyszczania ścieków. Omawia podstawowe elementy z zakresu składu, wpływu na środowisko i potrzeby oczyszczania ścieków oraz wprowadza w problematykę ekologii stosowanej, ze szczególnym wskazaniem na rolę jednostki w dbałości o dobrostan otaczającego nas środowiska. W oparciu o przyjęte założenie, że o środowisko powinniśmy dbać już na etapie najmniej złożonych systemów i instalacji, poszczególne rozdziały przedstawiają budowę i zasadę działania oczyszczalni roślinno-stawowych, dostosowane do różnych potrzeb i uwarunkowań gospodarstw domowych. Trzon książki stanowią rozdziały omawiające proces budowy elementów oczyszczalni, zasady eksploatacji i funkcjonowania procesów usuwania zanieczyszczeń, a także podstawowe aspekty prawne oraz ekonomiczne i przykłady dotychczasowych zastosowań. Ponadto opisane zostały autorskie koncepcje realizowane na znacznie większą skalę (obiekty użytkowe, oczyszczalnie lokalne i komunalne). Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów i absolwentów inżynierii środowiska i kierunków pokrewnych, pragnących poszerzyć podstawowy zasób wiedzy  dotyczącej naturalnych systemów oczyszczania, jako przykładu ekologii stosowanej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Pozycja napisana ciekawym, przystępnym językiem i przy tym bogato ilustrowana, stanowi atrakcyjną lekturę dla szerokiego grona odbiorców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

szczegóły

Format B5, twarda oprawa. 
Papier kredowy, 291 stron. 
Bogato ilustrowana (232 zdjęcia, wykresy, tabele i rysunki)

Sprzedaż wysyłkową prowadzi:
Instytut Ekologii Stosowanej
Skórzyn 44a
66-614 Maszewo Lubuskie
Tel. 0 68 391 44 85
E-MAIL: instytut@ies.zgora.pl
www.ies.zgora.pl

Cena egzemplarza: 45,00 PLN + koszt wysyłki 15,00 PLN

 1. Wprowadzenie

1.1 Przeznaczenie książki
1.2 O ekologii

 1. Ścieki z gospodarstw domowych, ich wpływ na środowisko, skład i wymagana eliminacja
 2. Znaczenie przydomowych oczyszczalni ścieków

3.1 Kanalizacja czy oczyszczalnia przydomowa? Aspekty ekonomiczne
3.2 Kanalizacja czy oczyszczalnia przydomowa? Aspekty środowiskowe

 1. Geneza powstania oczyszczalni roślinno-stawowych
 2. Budowa i zasada działania oczyszczalni roślinno-stawowych

5.1 Etap pierwszy – osadnik i przepompownia
5.2 Etap drugi – filtr roślinny
5.3 Etap trzeci – staw denitryfikacyjny

 1. Warianty rozwiązań oczyszczalni roślinno-stawowych

6.1 Wariant I
6.2 Wariant II
6.3 Wariant III
6.4 Wariant IV

 1. Proces budowy przydomowych oczyszczalni roślinno-stawowych

7.1 Lokalizacja
7.1.1 Lokalizacja osadnika
7.1.2 Lokalizacja przepompowni
7.1.3 Lokalizacja filtra
7.1.4 Lokalizacja stawu denitryfikacyjnego
7.2 Osadnik gnilny
7.2.1 Wybór osadnika
7.2.2 Prace ziemne przy osadniku
7.3 Przepompownia
7.3.1 Wybór rodzaju przepompowni
7.3.2 Roboty ziemne przy przepompowni
7.4 Filtr roślinny
7.4.1 Filtr roślinny Wariant I
7.4.2 Filtr roślinny Wariant II
7.4.3 Filtr roślinny Wariant III
7.4.4 Filtr roślinny Wariant IV
7.5 Staw denitryfikacyjny
7.5.1 Staw denitryfikacyjny Wariant I i III
7.5.2 Staw denitryfikacyjny Wariant
7.5.3 Staw denitryfikacyjny Wariant IV

 1. Eksploatacja oczyszczalni roślinno-stawowych

8.1 Cele i zakres eksploatacji
8.2 Zakres czynności eksploatacyjnych
8.2.1 Co może trafić do kanalizacji? Kwestie praktyczne
8.2.2 Eksploatacja osadnika gnilnego i przepompowni
8.2.3 Eksploatacja filtra roślinnego
8.2.4 Eksploatacja stawu denitryfikacyjnego

 1. Wybrane aspekty prawne

9.1 Wymagany stopień eliminacji zanieczyszczeń przez oczyszczalnie przydomowe
9.2 Wymagania stawiane oczyszczalniom lokalnym w kategorii do 2 000 RLM
9.3 Miejsce i sposób odprowadzania ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych do środowiska
9.4 Powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków
9.5 Pozwolenie wodno-prawne
9.6 Zgłoszenie budowlane czy pozwolenie na budowę? Regulacje prawne

 1. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalniach roślinno-stawowych

10.1 Krótka charakterystyka badanego obiektu
10.2 Eliminacja substancji organicznej
10.3 Eliminacja azotu
10.4 Eliminacja fosforu

 1. Staw denitryfikacyjny jako siedlisko życia fauny i flory
 2. Wybrane przykłady zastosowań systemów roślinno-stawowych jako oczyszczalni lokalnych

12.1 Oczyszczalnia lokalna w Jemielnie (gmina Jemielno, powiat górowski)
12.2 Oczyszczalnia lokalna w Lubiniu (gmina Krzywiń, powiat kościański)
12.3 Oczyszczalnia lokalna w Jesionce (gmina Kolsko, powiat nowosolski)
12.4 Oczyszczalnia lokalna w Wojszkach (gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki)
12.5 Oczyszczalnia lokalna w Zubrach (gmina Grodek, powiat białostocki)
12.6 Oczyszczalnia lokalna w Modrzycy (gmina Nowa Sol, powiat nowosolski)

 1. Koszty budowy oraz sposoby finansowania oczyszczalni roślinno-stawowych

13.1 System gospodarczy
13.1.1 Koszty materiałów dla Wariantu I
13.1.2 Koszty materiałów dla Wariantu II
13.1.3 Koszty materiałów dla Wariantu III
13.1.4 Koszty materiałów dla Wariantu IV
13.2 System przetargowy
13.2.1 Koszt wykonania oczyszczalni roślinno-stawowej w systemie przetargowym dla Wariantu I
13.2.2 Koszt wykonania oczyszczalni roślinno-stawowej w systemie przetargowym dla Wariantu II
13.2.3 Koszt wykonania oczyszczalni roślinno-stawowej w systemie przetargowym dla Wariantu III
13.2.4 Koszt wykonania oczyszczalni roślinno-stawowej w systemie przetargowym dla Wariantu IV

Bibliografia