Wydawnictwo Instytutowe, Skórzyn 2008, ISBN: 978-83-922273-1-1

Odra - Oder. Panorama europejskiej rzeki

O KSIĄŻCE

Do powodzi w 1997 roku Odra była rzeką graniczną, rzeką na peryferiach. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej znalazła się w środku Europy. Badania odrzańskie dotyczące Nadodrza jako europejskiego krajobrazu pogranicza przybrały na sile. Dają się one realizować tylko ponad granicami i przy współpracy wielu dyscyplin. Niniejsza książka jest pierwszą tego rodzaju publikacją o Odrze, gdyż ma charakter interdyscyplinarny i wykracza poza jednostronne narodowe spojrzenie na rzekę. W artykułach polskich, niemieckich i czeskich naukowców podjęta została próba ujęcia tej wielowarstwowej, kompleksowej, doświadczonej wojną przestrzeni kulturowej i umieszczenia jej na nowej (mentalnej) mapie Europy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

szczegóły

format — B5, 370 stron
(w tym 24 strony z kolorowymi ilustracjami)
plus wkładka z historyczną mapą całego brzegu odry z 1896 R.
książka szyta w twardej oprawie

Sprzedaż wysyłkową prowadzi:
Instytut Ekologii Stosowanej
Skórzyn 44a
66-614 Maszewo Lubuskie
Tel. 0 68 391 44 85
E-MAIL: instytut@ies.zgora.pl
www.ies.zgora.pl

Cena detaliczna: 30 PLN + koszt wysyłki 15,00 PLN

KSIĄŻKA DOSTĘPNA JEST RÓWNIEŻ W JĘZYKU NIEMIECKIM W CENIE 45 EUR. ZAMÓWIENIA POD WWW.PETERLANG.COM (ISBN 978-3-631-56149-2)

prof. Karl Schlögel, profesor historii wschodnioeuropejskiej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Specjalizuje się w badaniach na polu rosyjskiego modernizmu, stalinizmu, przymusowych migracji w Europie, kultury miejskiej w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, teoretycznych problemów w historiografii. Autor licznych książek, ostatnio opublikował: Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, Monachium 2003; Marjampole oder Europas Wiederkehr aus dem Geist der Städte, Monachium 2005.

dr Beata Halicka, germanistka i kulturoznawca; od 2003 związana z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zajmuje się procesami przymusowych migracji w Europie XX w., stosunkami polsko-niemieckimi oraz problematyką tożsamości mieszkańców pogranicza. Jest autorką m.in. czterech publikacji książkowych, najnowsza jest dwujęzyczna i nosi tytuł: Krosno Odrzańskie 1005-2005 Wspólne dziedzictwo kultury, Skórzyn 2005.

  1. Odra a dyskursy o rzece Karl Schlögel (Frankfurt n. O.): Odra — przemyślenia na temat miejsca pewnej europejskiej rzeki w historii kultury Dirk Suckow (Trewir): Ren jako polityczny mit w Niemczech i we Francji Andrzej Piskozub (Gdańsk): Jakiej monografii Odry nam potrzeba? Przesłanki metodologiczne monografii wielkiej bałtyckiej rzeki Jerzy Kułtuniak (Katowice): Kulturowe spojrzenie na rzekę. Kilka uwag o problematyce badawczej i użyteczności rozpoznania przestrzeni kulturowej rzeki na przykładzie Odry Uwe Rada (Berlin): Odra odkrywana na nowo Tatjana Schoffer (Ostrawa): O etymologii nazw: Odra, Oder, Viadrus

  2. Elementy przestrzeni kulturowej Odry Eike Gringmuth-Dallmer (Berlin): Odra w czasach prehistorycznych i wczesnodziejowych — osią osadnictwa i wpływów kulturowych? Horst Wernicke (Greifswald): Miasta hanzeatyckie nad Odrą: Szczecin, Frankfurt, Wrocław — próba porównania Jan Harasimowicz (Wrocław): Odra jako oś transferu kulturowego w średniowieczu i czasach nowożytnych Uta Hengelhaupt (Frankfurt n. O.): Dziedzictwo kultury a poczucie tożsamości na Środkowym Nadodrzu i w dolnym biegu Odry

  3. Żegluga a życie na Odrze Uwe Müller (Frankfurt n. O.): Odra w środkowoeuropejskiej sieci transportowej a pruska polityka dróg wodnych w okresie industrializacji Horst Linde (Berlin): Transport i budownictwo wodne na terenie Nadodrza Marek Zawadka (Opole): Od zaniedbanej prowincji do granicznej ruiny, czyli Odra jako arteria transportowa w XX wieku Stanisław Januszewski (Wrocław): Dziedzictwo Odry — z myślą o przyszłości

  4. Destrukcja i tworzenie na nowo przestrzeni odrzańskiej w XX wieku Markus Krzoska (Moguncja): Znaczenie Odry dla myśli politycznej Zygmunta Wojciechowskiego (1900-1955) Bernadetta Nitschke (Zielona Góra): Losy ludności niemieckiej na terenie Nadodrza w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej Beata Halicka (Frankfurt n. O.): „Mój dom nad Odrą» — wspomnienia osadników Nadodrza na rozdrożu rzeczywistości i propagandy Kazimierz Wóycicki (Szczecin): Polacy i Niemcy — utrata ziem wschodnich a stosunek do wschodnich sąsiadów Zdenek Jirašek (Opawa): Stosunki niemiecko-polsko-czeskie na terenie Nadodrza (Poodří)

  5. Nowe drogi na Odrze i w Nadodrzu Andrzej Zawada (Wrocław): Literacki portret z Odrą w tle Ruth Henning (Poczdam): „Po śladach — Spurensuche» na polsko-niemieckim pograniczu — stara, nowa, obca ojczyzna Guido Bockelmann (Berlin): Współpraca w „Partnerstwie Odra» Aneta Klodek (Wrocław): „Program dla Odry — 2006″ — przyszłość i perspektywy Wojciech Halicki (Skórzyn): „Woda krwią ziemi». O ekologii Odry i szansach zrównoważonego rozwoju w jej dorzeczu Elżbieta Marszałek (Szczecin): Odra zagospodarowana pod względem turystycznym i rekreacyjnym — szansą na rozwój integracji transgranicznej miast nadodrzańskich

  6. Odra — Obrazy z wystawy Stephan Kaiser (Ratingen): Odra w muzeum — porównawcze aspekty prezentacji muzealnych poświęconych rzece Mateusz J. Hartwich (Wrocław/Berlin): Panorama Odry. Z doświadczeń pracy nad wystawą o Odrze Wolfgang Kreft (Marburg): Notatka o kartografii Odry