Instytut Ekologii Stosowanej laureatem ,,Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020"

Instytut Ekologii Stosowanej został Laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjnego Rozwoju 2020 w kategorii:
Innowacyjne technologie przyszłości
za realizację projektu pt.: “Opracowanie technologii roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody”i wdrożenie kompostowych oczyszczalni ścieków. 

Instytut Ekologii Stosowanej laureatem ,,Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020"

Instytut Ekologii Stosowanej został Laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjnego Rozwoju 2020 w kategorii:
Innowacyjne technologie przyszłości
za realizację projektu pt.: “Opracowanie technologii roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody”i wdrożenie kompostowych oczyszczalni ścieków.