Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2018, ISBN: 9788380904484

Syberia Zachodnia. Środowisko naturalne, jego tajemnice, bogactwo i bioróżnorodność.

O KSIĄŻCE

Syberia Zachodnia to zaledwie 1/5 powierzchni całej Syberii, mimo to jest to ogromny obszar o powierzchni 2,5 mln km3, ośmiokrotnie większej od obszaru Polski. Dla większości ludzi dostępna jest głównie jej południowa część, zamieszkiwana przez 85% ludności całej 15-milionowej populacji Syberii Zachodniej. To tam znajdują się główne miasta oraz ciągi komunikacyjne, włączając w to kolej transsyberyjską. Tereny te były w czasach ZSRR dość intensywnie wykorzystywane rolniczo, natomiast obecnie rolnictwo jest na tym obszarze coraz mniej intensywne. Zmiany w zagospodarowaniu tych ziem wpływają również na stan tamtejszego środowiska.  Z przyrodniczego punktu widzenia dużo ciekawsza, a zarazem mniej zbadana jest jej środkowa i północna część. Na zdecydowanej większości tego obszaru występują tereny wodno – błotne, stanowiąc największy na świecie kompleks obszarów typu wetlands. Są to środowiska o ogromnej bioróżnorodności, a także o dużym znaczeniu globalnym.  W trakcie swoich podróży naukowych udało mi się wielokrotnie przejechać Syberię wzdłuż i wszerz, przemieszczając się zarówno samochodem, helikopterem, skuterem śnieżnym, promem, a nawet pieszo. Dzięki tym podróżom, a także dzięki przeczytanej literaturze, czuję się upoważniony do pisania o Syberii, w tej książce skupiając się jednak tylko na jej zachodniej części.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

szczegóły

Liczba stron: 322
Wymiary: 24.0×17.0
Waga: 0.66kg

Wprowadzenie

Rozdział 1 – Ewolucja terenów bagiennych Niziny Zachodniosyberyjskiej, ich obecny stan, znaczenie środowiskowe i zagrożenia. 

Rozdział 2 – Lasy Syberii Zachodniej. 

Rozdział 3 – Zmiany użytkowania gruntów rolnych na Syberii w XX wieku i ich wpływ na współczesną degradację gleb. 

Rozdział 4 – Teraźniejszość i przyszłość rolniczego wykorzystania gleb Syberii.

Rozdział 5 – Ocena substancji biogennych w wybranych wodach powierzchniowych północnej części Syberii Zachodniej. 

Rozdział 6 – Zawartość substancji organicznych w wybranych wodach powierzchniowych północnej części Syberii Zachodniej. 

Rozdział 7 – Ocena właściwości fizycznych i pH wybranych wód powierzchniowych północnej części Syberii Zachodniej. 

Rozdział 8 – Ocena jakości wybranych wód powierzchniowych północnej części Syberii Zachodniej w kontekście zachodzących zmian klimatycznych. 

Rozdział 9 – Ocena właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych wybranych jezior arktycznej części Syberii Zachodniej. 

Rozdział 10 – Wpływ czynników antropogenicznych i naturalnych na jakość wód w jeziorach południowej części Syberii.