Publikacja o Instytucie Ekologii Stosowanej w Rzeczpospolitej

W Rzeczpospolitej (wydanie z 28 kwietnia 2020 r.) ukazał się tekst o projekcie pt.: «Opracowanie technologii roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody” realizowanym przez Instytut Ekologii Stosowanej. 

 

Publikacja o Instytucie Ekologii Stosowanej w Rzeczpospolitej

W Rzeczpospolitej (wydanie z 28 kwietnia 2020 r.) ukazał się tekst o projekcie pt.: «Opracowanie technologii roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody” realizowanym przez Instytut Ekologii Stosowanej.