Get Adobe Flash player

Charakterystyka obiektu

Zagroda składa się ona z dwóch części o podobnym areale powierzchni po 22 ha, co daje łącznie około 44 ha.

Docelowo każda zagroda będzie powiększona do 30 ha. Wiosną bieżącego roku została oddana do użytku zagroda pierwsza i na jej terenie przebywają zwierzęta. Obecnie trwają prace budowlane i agrotechniczne na terenie drugiej części. W pierwszej kolejności zostały zagospodarowane grunty orne, co umożliwiło wiosenny wysiew wieloskładnikowych mieszanek łąkowo-pastwiskowych. Zakończenie wszystkich prac budowlanych planuje się na jesień 2013 roku. Do tego czasu na terenie obiektu zainstalowane będą odnawialne źródła energii elektrycznej, cieplnej, lokalna stacja uzdatniania wody, kompostownia odpadów organicznych, oczyszczalnia brudnej wody (ścieki nie będą powstawać na terenie obozowiska) oraz wybudowane będą dwa tarasy widokowe, budynek administracyjno biurowy, techniczny oraz sanitarny. Ponadto urządzony będzie plac zabaw dla dzieci preferujący naturalne rozwiązania i materiały, kilka miejsc grillowych oraz liczne ławeczki, zadaszenia i stoliki. Wszystkie elementy infrastruktury będą tak wykonane i wyeksponowane aby stanowiły cenne uzupełnienie edukacyjne zagrody.

2. Charakterystyka zastosowanych rozwiązań
2.1. Ogrodzenie

Na części obwodu zagrody pierwszej wykonano podwójne ogrodzenie, dotyczy to odcinka, gdzie mogłoby częściej dojść do podchodzenia zainteresowanych osób do ogrodzenia. Dlatego też wykonano ogrodzenie główne i pomocnicze. Oba zostały wykonane na bazie słupów dębowych, przy czym ogrodzenie główne ma wysokość 2 m i jest wykonane z siatki ogrodzeniowej o wymiarach oczek 6 x 6 cm. Na trzech poziomach (dół, środek i góra) siatka została wzmocniona linką stalową o średnicy 6 mm. 

W okresie kiedy siatka nie była wzmocniona linką zdarzyło się kilkakrotnie, że jelenie przeskakiwały przez siatkę niszcząc ją. Po założeniu górnej linki problem niszczenia siatki przez jelenie ustąpił całkowicie. Ogrodzenie pomocnicze wykonane jest z siatki leśnej o wysokości 160 cm zabezpieczonej od dołu i góry również linką stalową. Dolne linki na obu siatkach mają zabezpieczać zagrodę przed ekspansją dzików na jej teren. Roczny okres trwania ogrodzenia potwierdził, że linka stalowa zabezpieczająca siatkę od dołu skutecznie eliminuje próby jej podnoszenia i niszczenia przez dziki . Ogrodzenie główne wyposażone jest dodatkowo w pastuch elektryczny.

2.2. Kwarantanna

W skład kwarantanny wchodzi część kwarantannowa, część odłowni zakończona lejem oraz paśnik do zadawania siana i kiszonek, stanowisko do zadawania pasz treściwych i wodopój (Photo 2). Powierzchnia całkowita wynosi 180 m2. Ściany kwarantanny wykonane są z desek grubości 30 mm przybitych do poziomo umieszczonych trzech belek o szerokości 160 mm i grubości 60 mm. Belki zaś osadzone są na słupach akacjowych wkopanych w ziemię co 3 m i usztywnionych zaprawą cementową. Wysokość ogrodzenia wynosi 240 cm. W część ogrodzenia wbudowany został paśnik podzielony na dwie połowy karmową oraz magazynową. Całość została przykryta szerokim dachem zielonym, z którego woda opadowa spływa i zasila usytuowane z boku poidło. W przypadku braku wody opadowej istnieje możliwość dopompowania wody z położonego w sąsiedztwie cieku wodnego lub znajdującego się obok ujęcia wód gruntowych. Pomiędzy paśnikiem a wodopojem umieszona jest część do zadawania pasz treściwych składająca się dwóch przesuwnych koryt (Photo 3). Wszystkie elementy konstrukcyjne zostały wykonane z drewna, również poidło jest drewniane uszczelnione jedynie od wewnątrz folią PE grubości 0,7 mm.

2.3. Paśnik główny z wodopojem 

Wszystkie elementy zostały wykonane w podobnej technologii jak kwarantanna z wykorzystaniem wyłącznie drewna i folii do uszczelnienia dachu i wodopoju, ponadto zostały one wbudowane w ogrodzenie (Photo 4). Dzięki temu konstrukcja paśnika umożliwia zadawanie siana bezpośrednio z ziemi przez obsługę znajdującą się po przeciwnej stronie ogrodzenia. Paśnik posiada również część magazynową mogącą pomieścić 60 m3 siana tj około 500 sztuk sprasowanych kostek siana. Paśnik został tak skonstruowany, że umożliwia jednoczesne korzystanie z karmy 8 zwierzętom. Obok paśnika znajduje się część do zadawania pasz treściwych składająca się z ośmiu przesuwnych koryt oraz części magazynowej, gdzie są przechowywane w szczelnych pojemnikach śruty paszowe. Podczas zadawania karmy obsługa ma stały kontakt wzrokowy ze zwierzętami, które oddzielone są od stanowiska obsługi poziomymi belkami wzmocnionymi linką stalową, prześwit między belkami wynosi średnio 30 cm. Ostatni element paśnika to wodopój. Wprawdzie zwierzęta posiadają na terenie zagrody wiele naturalnych miejsc, gdzie mogą zaspokoić pragnienie, jednak mimo to zdecydowano się na budowę sztucznego wodopoju w bezpośrednim sąsiedztwie głównego paśnika. Poidło wykonane jest z drewna i uszczelnione folią o pojemność czynnej 6 m3. Zasilane jest wodą opadową spływającą z zielonego dachu o powierzchni 75 m2 przykrywającego cały paśnik. Ponadto niedobór wody może być pokrywany z pobliskiego cieku lub z ujęcia wód gruntowych znajdującego się w bezpośrednim otoczeniu poidła. Wykonane ujęcie wód gruntowych umożliwiać ma pompowanie wody w okresie zimowym, kiedy woda w cieku i rowach będzie zamarznięta. Wówczas przy pomocy małej pompki elektrycznej będzie można napompować odpowiednią ilość świeżej wody niezależnie od panujących mrozów. Poidło jest tak urządzone, że w wodzie występuje wiele roślin wodno-bagiennych oraz liczna drobna flora wodna, która ma za zadanie między innymi przyczyniać się do poprawy parametrów fizyko-chemicznych i organoleptycznych wody w poidle.