Get Adobe Flash player

Cele prowadzenia zagrody

ŻUBR – największy ssak Europy, nasza duma i jeden z symboli Polski na świecie. Mimo iż objęty ochroną już za czasów Jagiellonów, po I wojnie światowej znalazł się na granicy zagłady. Gatunek udało się ocalić dzięki zwierzętom, które przeżyły w ogrodach zoologicznych oraz ośrodkach hodowli. Największym zagrożeniem dla żubra, tak w przeszłości jak i obecnie, jest człowiek i konsekwencje jego działalności. Z drugiej zaś strony to właśnie ludzie podjęli trud przywrócenia istnienia gatunku żubra, tzw. restytucji. Instytut Ekologii Stosowanej postanowił włączyć się w tą ideę poprzez budowę kolejnego miejsca, gdzie żubry będą mogły się rozwijać w warunkach półnaturalnych. Powstaniu zagrody hodowlanej żubrów w Sycowicach przyświecają 3 główne cele.

1. Cel hodowlany

Wspomniana powyżej restytucja polega przede wszystkim na tworzeniu nowych miejsc ich występowania oraz otoczeniu zwierząt opieką stosując odpowiednie zabiegi hodowlane. Ze względu na fakt, że obecna populacja pochodzi od zaledwie 12 założycieli, co ma swoją konsekwencję w znacznym ograniczeniu puli genetycznej stad, wypracowana została strategia zarządzania i ochrony populacji żubrów. Ma ona na celu stworzenie z jednej strony kilku dużych, wolnych stad na terenie kraju, zaś z drugiej strony zwiększanie liczby małych stad, w których zwierzęta będą hodowane w półnaturalnych warunkach i poddawane cyklicznej rotacji. Pozwala to przede wszystkim na kontrolę pochodzenia nowonarodzonych osobników oraz ograniczanie i tak wysokiego stopnia spokrewnienia żubrów. Obecnie liczebność żubrów zarówno w Polsce jak i Europie stopniowo wzrasta.

2. Cel naukowy

Jest on bezpośrednio związany z opisanym wyżej celem hodowlanym. Instytut chciałby koncentrować swoje działania naukowe w tym zakresie na aspektach związanych z „ekologizacją” warunków utrzymywania żubrów w zagrodach zamkniętych. Najprościej rzecz ujmując, w ramach obserwacji i badań prowadzonych nad sycowickim stadem, bezpośredniej kontroli urodzeń, realizowane będzie dążenie do stworzenia optymalnych warunków hodowlanych przy zastosowaniu naturalnych środków. W konsekwencji żubry, które będą poddawane rotacji w ramach hodowli zamkniętych lub włączane w wolnożyjące stada, a pochodzące z sycowickiej zagrody, powinny odznaczać się dobrą kondycją fizyczną i zdrowotną.

3. Cel edukacyjny

Niemal każdy chciałby stanąć oko w oko z tym niezwykłym zwierzęciem. Należy jednak pamiętać, że żubr to potężne, bardzo silne i przede wszystkim dzikie zwierzę, które może okazać się niebezpieczne dla człowieka, jeżeli poczuje się zagrożone. Żubry z natury są płochliwe i unikają kontaktu z człowiekiem, jednak zdarza się, że sprowokowane potrafią zaatakować. W przypadku wolnych stad, zdarza się że w poszukiwaniu pokarmu, żubry zapędzają się w pobliże ludzkich osad. Bywa, że powodują szkody w uprawach rolnych podczas żerowania, stąd ich negatywne postrzeganie. Wobec powyższego kolejnym zamierzeniem funkcjonowania zagrody w Sycowicach są działania edukacyjne zmierzające do poprawy stanu świadomości ludzi, w tym przede wszystkim mieszkańców ziemi lubuskiej. Dotyczyć one będą nie tylko samych żubrów, ale i innych dużych ssaków, których dalsza egzystencja w kraju wymaga między innymi pozytywnego nastawienia społeczeństwa. Bez ogólnego zrozumienia roli i znaczenia dzikich zwierząt w naszym środowisku, ostatnie z nich mogą zniknąć z naszego krajobrazu bezpowrotnie.