Get Adobe Flash player

Realizacja projektu pn.: „Opracowanie technologii roślinno–stawowej oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody”.

Instytut Ekologii Stosowanej dr hab. Wojciech Halicki realizuje projekt pn.: „Opracowanie technologii roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw.

Przedmiotem projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe, które mają doprowadzić do stworzenia technologii roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody. Celem projektu jest odnowa wody odzyskiwanej ze ścieków "szarych" i "czarnych" do poziomu parametrów odpowiadających wodzie zdatnej do picia.Numer: POIR.01.01.01-00-0805/18-00. Kwota dofinansowania: 1 334 818,60 zł