Instytut położony jest w południowej części Puszczy Rzepińskiej, w obrębie miejscowości Skórzyn, na terenie gminy Maszewo, administracyjnie należącej do powiatu krośnieńskiego, w województwie lubuskim. Instytut leży w atrakcyjnej z punktu widzenia przyrodniczego, jednostce fizyczno-geograficznej jaką jest Pojezierze Lubuskie. Ta część Pojezierza Lubuskiego, nazwana jest Równiną Torzymską, obejmuje duże tereny równin piaszczysto-sandrowych, porozcinanych rynnami i dolinami rzeki Pliszki, Gryżynki czy Ilanki. Szczegółowe badania stwierdzają istnienie około 10 poziomów sandrowych. Równina Torzymska położona jest na wysokości 60 – 100 m n.p.m. Wysokości względne wynoszą przeciętnie 20 – 50 m. Na piaskach sandrowych wytworzyły się słabe gleby bielicowe, co znajduje swój wyraz w dużym zalesieniu tego obszaru. W odległości kilkunastu kilometrów od Instytutu znajduje się Krzesiński Park Krajobrazowy, którego jednym z najważniejszych celów ochronnych jest ochrona łąk nadodrzańskich, będących miejscem występowania ponad 155 gatunków ptactwa wodno-błotnego oraz licznych gatunków płazów, ssaków i roślin, w tym przede wszystkim umieszczone w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”: bóbr europejski i borowiaczek. Drugim pobliskim Parkiem jest Gryżyński Park Krajobrazowy, w którym ochronie poddane zostały tereny polodowcowej rynny rzeki Gryżynka o znacznych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, nieznacznie zmienionych gospodarką człowieka. W bezpośrednim sąsiedztwie Instytutu znajdują się oprócz fragmentów rynien polodowcowych i lasów mieszanych, interesujące torfowiska, łąki podmokłe i bogata sieć stawów oraz cieków wodnych. To sprawia, że również świat roślinny i zwierzęcy jest wyjątkowo urozmaicony. Występuje tu orzeł bielik, kania ruda i czarna, bocian czarny, żuraw, kumak nizinny, rzekotka drzewna, żółw błotny, bóbr, wydra, ponadto bardzo licznie występują dziki, jelenie i sarny.
 


 

Siedziba Instytutu Ekologii Stosowanej znajduje się w odległości ok. 1 kilometra od miejscowości Skórzyn, w kierunku Budachowa. Jadąc od miejscowości: Zielona Góra, Sulechów lub Gubin, należy wjechać na drogę krajową nr 29, prowadzącą przez miasto powiatowe Krosno Odrzańskie w kierunku Słubic. Po przekroczeniu rzeki Odry (jadąc od Zielonej Góry i Gubina) w odległości ok. 10 kilometrów od rzeki znajduje się znak drogowy skrętu w prawo do miejscowości Skórzyn. W odległości 3 kilometrów od zjazdu z tej drogi krajowej znajduje się miejscowość Skórzyn, a kilometr dalej, za miejscowością w kierunku na Budachów, siedziba Instytutu Ekologii Stosowanej.
 


Wyświetl większą mapę