OFERTA PRACY

Instytut nieustannie poszukuje osób, szczególnie absolwentów kierunków ochrony środowiska, inżynierii środowiska, leśnictwa i rolnictwa  posiadających pasję naukową lub inżynierską związaną z ekologią ogólną, leśną czy rolną lub ochroną środowiska. Warunkiem ubiegania się o pracę jest udokumentowanie swoich zainteresowań wynikami badań, publikacji czy też rozwiązań inżynierskich. Bezwarunkowym wymogiem jest znajomość języków obcych poparta znajomością literatury w danej dziedzinie.

OFERTA BADAŃ

Od kilku lat Instytut przyznaje stypendia na prowadzenie badań w naszym ośrodku. Do tej pory z tej formy pomocy skorzystało kilka osób z zagranicy prowadząc u nas roczne
i półroczne projekty badawcze współfinansowane przez Lifelong Learning Programm ERASMUS Placements for students and LEONARDO DA VINCI for graduates. Podstawowym warunkiem ubiegania się o stypendium jest znajomość zagadnień naukowych związanych z działalnością Instytutu oraz bardzo dobra orientacja w literaturze krajowej
i zagranicznej.

OFERTA PRAC DOKTORSKICH

W Instytucie mogą być realizowane prace doktorskie z zagadnień, którymi zajmuje się Instytut. Istnieje możliwość pisania i obrony pracy doktorskiej w ośrodkach zagranicznych zajmujących się podobną tematyką. Nasza jednostka oferuje pomoc w ubieganiu się
o stypendia doktoranckie.