Dr hab. inż. Wojciech Halicki

Profesor nadzwyczajny

 

Inżynier ochrony środowiska, doktor nauk  biologicznych.

W 2001 roku uzyskał tytuł  doktora habilitowanego w dziedzinie ekologii na Uniwersytecie w Vechcie (Niemcy).

Od 2002 roku prowadzi Instytut Ekologii Stosowanej. 

Od 2011 do 2017 profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie  na wydziale Biologii i Nauk o Środowisku.

 

 

1. Curriculum vitae

2. Dorobek naukowy

3. Moja wizja Instytutu

4. Moja wizja gospodarstwa