Realizacja projektu pn.:
" Opracowanie technologii roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody".Instytut Ekologii Stosowanej dr hab. Wojciech Halicki realizuje projekt pn.:

„Opracowanie technologii roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków
z usuwaniem biogenów i odnową wody”
.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw.

Przedmiotem projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe, które mają doprowadzić do stworzenia technologii roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody. Celem projektu jest odnowa wody odzyskiwanej ze ścieków "szarych" i "czarnych" do poziomu parametrów odpowiadających wodzie zdatnej do picia.

Czytaj dalej


 

 

Ostatnie publikacje prof. Wojciecha HalickiegoEkologia stosowana w zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej. Projektowanie i budowa 
naturalnych systemów oczyszczania ścieków.

Wojciech Halicki

Ekologia stosowana w zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej to kompendium wiedzy naukowej, technologicznej i ekonomicznej o naturalnych systemach oczyszczania ścieków. Omawia podstawowe elementy z zakresu składu, wpływu na środowisko i potrzeby oczyszczania ścieków oraz wprowadza w problematykę ekologii stosowanej, ze szczególnym wskazaniem na rolę jednostki w dbałości o dobrostan otaczającego nas środowiska. Pozycja napisana ciekawym, przystępnym językiem i przy tym bogato ilustrowana, stanowi atrakcyjną lekturę dla szerokiego grona odbiorców.

Czytaj dalej


EVALUATION OF THE PHYSICAL, CHEMICAL, AND BIOLOGICAL NATURE OF LAKES IN NORTHERN SIBERIA

 W. Halicki, A. Litowko

This article article presents the results of research at selected lakes locateted on the border of northern Siberia beyon ndd the Polar Circle conducted during the summer of 2016, , andand covers physical, chemical, and biologicgical methods. This article also highlights the differences bbetweetween glacial lakes in that part of Siberia eria and those of Europe and North America.

Czytaj dalej


IMPLEMENTATION OF IMPROVED WETLAND SYSTEMS (IWS) AS A "ZERO-DISCHARE-TECHNOLOGY" IN POLAND

W. Halicki, K. Kita

This paper discusses results from the implementation of a “zero-discharge- technology”primarily for single households, as well as hotels and small residential urban and rural areas.  During a 15 year span, 5,600 Improved Wetland Systems (IWS) were built, and from this reason an imported part  of treatment wetlands in Europe are located in Poland. The first section of this paperdiscusses water and wastewater management and its development trends. Particular attention is paid to creating sustainable water management in rural areas due to increased necessity in these regions.

Czytaj dalej


REMOVAL OF ORGANIC COMPOUNDS USING IMPROVED WETLAND SYSTEM TO WASTEWATER REUSE AS AN EXAMPLE FOR LOCAL SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT

W. Halicki, K. Kita

This paper discusses the efficiency of removal organic compounds using Improved Wetland System (IWS). IWS are use in Poland and enables reuse of treated effluent in landscape irrigation and toilet flushing. The first section of this paper discusses the advisability of removing organic compounds at the highest level. Additional, the first section discusses the increase in frequency of treated wastewater reuse. So far, reuse of treated wastewater in local wastewater treatment systems included treatment and reuse only graywater

Czytaj dalej


POSSIBILITIES OF DEVELOPING MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT TECHNOLOGIES USING CONSTRUCTED WETLANDS AND TREATMENT PONDS

W. Halicki, A. Zając, K. Kita

Over the past dozen of years, Poland saw the construction of a number of waste treatment plants, variously estimated at about 10,000, in which the major role is played by plant life. Of these, almost 6,000 operative units are a combination of constructed wetlands and treatment ponds, often described as a solution peculiar to Poland. They are one of the most widespread, compact and repeatable sewage treatment systems based on natural methods. A decided majority of these facilities are small-scale treatment plants, but the above period also saw the construction of several high-capacity plants able to accept amounts of sewage ranging from 50 to 1,000 PE.

Czytaj dalej


THE PAST, PRESENT, AND FUTURE OF THE USE OF THE AGRICULTURAL SOILS OF SIBERIA

W. Halicki, K. Kita

The first section of this chapter presents issues regarding the current state of soil resources in the world. The second section focuses on agricultural development of Siberian land within Russia and the world and its hidden productive potential, which in the process of time will have greater economic importance. Evaluation of the current situation of agriculture in Siberia is presented as a result of the political and economic changes that have been a result of agriculture in Siberia, mainly in the 20th century.

Czytaj dalej


QUALITY ASSESSMENT OF SELECTED SURFACE WATERS OF THE ARCTIC TUNDRA OF WESTERN SIBERIA IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

W. Halicki, M. Kochańska, S. Kirpotin

   

This chapter presents the results of research on selected terrestrial surface waters in the arctic tundra of Western Siberia conducted during spring of 2013, fall of 2014, and winter of 2015. The assessment of parameters studied demonstrates a strong influence of climate change on the water quality of Western Siberia.

   

Czytaj dalej


ASSESSMENT OF BIOGENIC SUBSTANCES OF SELECTED TERRESTRIAL WATERS IN THE NORTHERN PART OF WESTERN SIBERIA: SIGNIFICANCE FOR ECOLOGY AND CLIMATE CHANGE

W. Halicki, M. Kochańska, S. Kirpotin

This chapter presents the results of hydro-chemical research conducted in the spring of 2013 and end of August of 2014 in the northern part of Western Siberia. The research concerns waters of small streams, medium-sized rivers, the Ob’ River, and two large thermokarst lakes. The conducted research initiated a series of efforts that examine the ecology of Siberian waters. Each year the scope of research and the number of tested basins grows.

Czytaj dalej


SIBERIAN SOILS ARE THE GROWING POTENTIAL OF AGRICULTURAL PRODUCING OF XXII CENTURY

W. Halicki, M. Kochańska

The article presents issues concerning the current state of agricultural development of Siberian land against Russia and the World and its hidden productive potential, which, in the process of time, will have a greater economic importance. Evaluation of the current situation of agriculture in Siberia was presented as a result of the changes, which have been made in the functioning of the Siberian agriculture, mainly in the XX century. 

Czytaj dalej


APPLICATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT IN WATER SUPPLY BASED ON SOLUTION IMPLEMANTED BY THE INSTITUTE OF APPLIED ECOLOGY IN SKÓRZYN

W. Halicki, A. Zając

The article presents sustainable development goals with respect to water and sewage management and possibilities of their practical implementation. The first part of the article discusses the concept of sustainable development, the reasons for its introduction as well as its reflection in Polish legislation.

Czytaj dalej


ORGANIC COMPOUNDS IN TYPICAL SURFACE WATERS OF THE NORTHERN PART OF WESTERN SIBERIA

M. Kochanska, W. Halicki, O.S. Pokrovsky, S.N. Kirpotin

The article presents the results of hydrochemical research conducted at the end of August 2014 and in spring 2013 in the northern part of Western Siberia. The research concerns unfiltered waters of small streams, medium-sized rivers, the Ob’ River and two large thermokarst lakes.

Czytaj dalej


ASSESSMENT OF PHYSICAL PROPERTIES AND PH OF SELECTED SURFACE WATERS IN THE NORTHERN PART OF WESTERN SIBERIA

W. Halicki, M. Kochanska, O.S. Pokrovsky, S.N. Kirpotin

One of the undisputed natural resources of Western Siberia is a countless number of surface waters. They can be found in the form of all sorts of lakes from the smallest thermokarst ones with a surface area of only 1 m2 to large post-glacial lakes or high-mountain lakes.

Czytaj dalej


 

CHANGES IN ARABLE LAND USE IN SIBERIA IN THE 20TH CENTURY AND THEIR EFFECT ON SOIL DEGRADATION

W. Halicki, S.P. Kulizhsky

The paper presents issues related to soil degradation in Siberia caused by wind and water erosion, as the effects of changes in the Siberian agriculture in the 20th century. In order to understand the mechanism of changes in land management and their effects, i.e. the rate of erosion in the previous century, the article presents the development of agriculture from prehistoric times to the end of the 20th century. The paper presents the consequences of soil degradation, i.e. loss of surface layers of soil, humic compounds and biogenic compounds, such as nitrogen, phosphorus and potassium.

Czytaj dalej


 

RELACJE ŻUBR – ŚRODOWISKO W WARUNKACH HODOWLI NA OGRANICZONYM TERENIE –
WYNIKI ROCZNYCH BADAŃ W SYCOWICACH

Jednym z zadań  restytucji żubrów w Polsce i Europie jest tworzenie półnaturalnych zagród hodowlanych, gdzie żubry pod stałą kontrolą w warunkach zbliżonych do naturalnych, na ograniczonym terenie,  będą mogły się dalej rozmnażać tworząc liczne oddzielne stada.

Czytaj dalej


 

ZMIANY ŚRODOWISKOWE NA OBSZARZE POLSKI
W XX WIEKU I ICH WPŁYW NA ZAOPATRZENIE W WODĘ

Artykuł  przedstawia problem zapewnienia odpowiedniej ilości wody, jaki może wystąpić w przyszłości na terenie Polski. Przez pryzmat zmian zachodzących w środowisku naturalnym, omówione zostały zagadnienia związane z bilansem wodnym w kraju i zagrożeniami jakie owe zmiany mogą powodować.

Czytaj dalej

 

Pozostałe aktualnościW związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi cen zakupu materiału organicznego niezbędnego do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków, zaprojektowanych i wykonanych w oparciu o technologię Instytutu Ekologii Stosowanej (Wojciech Halicki, wpisane w rejestrze patentowym pod numerem 198680), informujemy, że ceny roślin makrofitowych (Deklaracja Zgodności nr 1/2010/RM/GR) oraz próchnicy płynnej BIO-HUMIX (Deklaracja Zgodności nr 1/2010/BP/IES), na rok 2013 przedstawiają się następująco:

 

 

Nazwa

Ilość

 

Cena netto

 

VAT

Cena brutto

Rośliny makrofitowe

1 szt. (sadzonka)

 1,75 zł

8 %

 1,89 zł

BIO-HUMIX

1 l

14,00 zł

23 %

17,22 zł

 

W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie sprzedaży zrąbków drewnianych (stosowanych zamiennie z korą wskazaną w projekcie technicznym).

Informacje o cenie i dostępności zrąbków będziemy publikować na bieżąco, na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy.