Get Adobe Flash player

O instytucie

Instytut Ekologii Stosowanej jest prywatną jednostką badawczo-wdrożeniową założoną w 2002 roku. Głównym celem jego powstania była chęć i potrzeba stworzenia warsztatu badawczo służącego pogłębianiu wiedzy z zakresu ekologii ogólnej oraz zastosowaniu jej do rozwiązywania wielu istotnych problemów środowiskowych. Dotyczy to przede wszystkim rolnictwa,  które zarówno w  kraju jak i na świecie stało się obecnie jednym z najistotniejszych współczesnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, różnorodności biologicznej oraz dla samego człowieka. Drugi obszar działalności Instytutu dotyczy wody i wielu aktualnych problemów związanych z jej brakiem, złą jakością czy też złym gospodarowaniem. Działalność Instytutu to również ochrona przyrody, alternatywne źródła energii, edukacja oraz działalność inżynierska obejmująca projektowanie naturalnych oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, stawów rekreacyjnych i kąpielowych, nadzorowanie, budowanie oraz przygotowywanie różnorodnych planów i koncepcji rozwiązań budynków i osiedli przyjaznych człowiekowi
i środowisku. Instytut to miejsce pracy wielu osób i realizacji ich pasji zawodowych, ciekawych spotkań oraz dyskusji, a wreszcie kuźnia talentów i nowoczesnych rozwiązań inżynierskich.

Więcej na temat czym jest Instytut