Get Adobe Flash player

Działalność dydaktyczna

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy IES prowadzą zajęcia dydaktyczne:

-  w szkołach w formie warsztatów ekologicznych lub ustalonych lekcji tematycznych,
-  na terenie Instytutu Ekologii Stosowanej (zajęcia laboratoryjno – terenowe),
-  na terenie instytutowej zagrody żubrów w Sycowicach,
-  na terenie ekologicznego gospodarstwa rolnego IES,
-  jako trenerzy w projektach współfinansowanych ze środków unijnych (pracownik wysoko wykwalifikowany),

 W latach 2009-2010 Instytut Ekologii Stosowanej w partnerstwie z 5 szkołami z woj. lubuskiego zrealizował projekt „Akademia Ekologii – szanuję środowisko i jego mieszkańców, bo jestem jednym z nich” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego.
 

Prezentacja podsumowująca projekt

W przyszłości Instytut planuje realizację kolejnych projektów ekologicznych współfinansowanych ze środków unijnych oraz organizację „zielonych szkół/obozów” w okresie letnim dla zainteresowanych placówek oświatowych.