Prawie w całości produkcja roślinna gospodarstwa służy przygotowywaniu pasz dla bydła
i trzody. Jedynie niewielka część służy do produkcji warzyw. Gospodarstwo obecnie nie prowadzi produkcji zbóż na ziarno, jedynie uprawianie są różnorodne rośliny na zieloną masę.
Z roku na rok wzbogacany jest skład roślin przeznaczonych na zielonkę. Do tego celu wykorzystujemy również zboża, które przed okresem dojrzewania są koszone i zakiszane.
Z uwagi na fakt, że grunty orne są bardzo słabych klas bonitacji, w ich produkcji szczególną rolę odgrywa nawożenie organiczne. Realizowane jest w ono w różny sposób, bezpośrednio przez stosowanie obornika, stosowanie własnych nawozów płynnych oraz przez odpowiedni kwaterowy wypas połączony z dokarmianiem. Do rekultywacji  najuboższych gruntów wykorzystywana jest również trzoda chlewna. Wówczas jest ona wpuszczana na odpowiednie kwatery, na których przebywa kilka miesięcy dokonując nawożenia bezpośredniego odchodami oraz mieszając to wszystko podczas buchtowania, czyli popularnego rycia. W ten sposób z VI klasy gruntu ornego można w okresie kilku miesięcy znacznie polepszyć jakość gruntu. Wprawdzie produkcja warzyw stanowi obecnie marginalną cześć, jednak jest ona prowadzona z dużą starannością od początku istnienia gospodarstwa. Posiadamy już wystarczające doświadczenia i umiejętności, aby na większą skalę prowadzić uprawę ogórków gruntowych, pomidorów, papryki, cebuli. Z większą produkcją czekamy do momentu, kiedy Instytut posiadać będzie własną sieć odbiorców między innymi na warzywa. Rok rocznie na terenie Instytutu
w okresie letnim można zaopatrzyć się w pyszne pomidory i ogórki. Można zamawiać również pochodzące z naszej produkcji ziemniaki.