W skład gospodarstwa wchodzą następujące kompleksy gruntów:

• Skórzyn – to około 40 ha gruntów ornych na których uprawiane są rośliny motylkowe oraz ziemniaki. Położone są one bezpośrednio przy siedzibie Instytutu. Ponadto do tego kompleksu należy również około 40 ha łąk mających swoje lokalne nazwy jak  Łąki Bliskie, Dalekie czy Kaczy Dół.
• Lubogoszcz – to ponad 110 ha gruntów ornych zamienionych na pastwiska i wykorzystywanych przemiennie (wypas i koszenie).
• Maszewo  – to około 20 ha podmokłych łąk.
• Połęcko – to około 30 ha łąk położonych bezpośrednio w dolinie Odry, częściowo graniczących z samą rzeką.
• Siedlisko – to łącznie w dwóch częściach około 40 ha  podmokłych i wilgotnych łąk.
• Grabin to 30 ha łąk podmokłych i licznych zadrzewień i zakrzewień.
• Sycowice  – (miejsce zagrody dla żubrów) – około 80 ha gruntów ornych i podmokłych łąk.

Położenie gruntów wokół siedziby oraz pozostałych kompleksów przedstawiają załączone mapy.