W dniach 02.07-13.07.2012 r. Instytut Ekologii Stosowanej wybudował naturalną, roślinną oczyszczalnie ścieków dla budynku pałacowego nr 1 Domu Pomocy Społecznej „Lili” w Golubiach (gm. Kalinowo, pow. ełcki, woj. warmińsko-mazurskie).  W budowie uczestniczyli studenci UKSW, którzy są jednocześnie w okresie wakacyjnym współpracownikami Instytutu, oraz stażysta z Nigerii realizujący półroczny projekt naukowy w ramach Programu LEONARDO DA VINCI. Studenci wyrazili chęć odbycia warsztatów praktycznych w ramach Koła Naukowego oraz zdobywania doświadczenia jeszcze na etapie studiowania.

Więcej na temat budowy…