Projektowanie i doradztwo

Projektowanie i doradztwo

Działalność inżynierska Instytutu w zakresie doradztwa i projektowania obejmuje następujące obszary:

• Rolnictwo ekologiczne,
• Energia odnawialna (ogniwa fotowoltaiczne, wiatraki, biomasa, układy połączeń),
• Budownictwo drewniane,
• Zaopatrzenie budynków w wodę z własnych ujęć,
• Oczyszczanie ścieków z pojedynczych gospodarstw, osiedli, miejscowości, gmin,
• Stawy rekreacyjne i hodowlane, baseny kąpielowe.

Doradztwo może odbywać się na zasadzie umówionych spotkań z pojedynczymi osobami, grupami lub poprzez przygotowywanie koncepcji rozwiązań.
Wykonawstwo dotyczy zasadniczo budowy małych oczyszczalni ścieków obsługujących do 70 mieszkańców (w ramach zgłoszenia budowlanego). Ponadto w uzasadnionych przypadkach Instytut może się podjąć zarówno budowy innych obiektów jak również wymagających  pozwolenia na budowę. 

Do pobrania kwestionariusz Word!