IES – Spółka z.o.o.

Oczyszczanie wody - projekt NCBR

Instytut Ekologii Stosowanej dr hab. Wojciech Halicki realizuje projekt pn.:

„Opracowanie technologii roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw.

Przedmiotem projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe, które mają doprowadzić do stworzenia technologii roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody. Celem projektu jest odnowa wody odzyskiwanej ze ścieków „szarych” i „czarnych” do poziomu parametrów odpowiadających wodzie zdatnej do picia.

Naturalne systemy oczyszczania ścieków

Największe osiągnięcia inżynierskie Instytut zdobył w zakresie projektowania oraz budowy naturalnych systemów oczyszczania. Łącznie od początku działalności IES powstało na terenie kraju ponad 6 tyś tego rodzaju obiektów. Są to oczyszczalnie przydomowe, lokalne dla szkół czy małych osiedli oraz oczyszczalnie dla całych miejscowości. Znajomość technologii wody i ścieków, wiedza gleboznawcza, hydrobotaniczna czy też mikrobiologiczna pozwalają na projektowanie różnorodnych obiektów, które prócz podstawowej funkcji oczyszczania ścieków, mają dodatkowe atuty jak: retencyjny, przyrodniczy, społeczny, edukacyjny, estetyczny czy krajobrazowy. Projektowane przez IES naturalne systemy oczyszczania ścieków to: oczyszczalnie roślinne, roślinno-stawowe, stawowe, kompostowe, a w ostatnim czasie oczyszczalnie z odnową wody (gwarantujące, że w odpływie uzyskujemy wodę jakości wody do picia).

WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Zobacz także

Galeria

Galeria