Działalność inżynierska

Oczyszczanie wody - projekt NCBR

Instytut Ekologii Stosowanej dr hab. Wojciech Halicki realizuje projekt pn.:

„Opracowanie technologii roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw.

Przedmiotem projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe, które mają doprowadzić do stworzenia technologii roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody. Celem projektu jest odnowa wody odzyskiwanej ze ścieków „szarych” i „czarnych” do poziomu parametrów odpowiadających wodzie zdatnej do picia.

Naturalne oczyszczalnie ścieków

Podstawowa zasada oczyszczania w tej technologii polega na rozkładzie zanieczyszczeń zawartych w ściekach poprzez mikroorganizmy bytujące w glebie, wspomagane przez system korzeniowy roślin makrofitowych. Mikroorganizmy występują w gruncie naturalnie, jednak w celu zwiększenia intensyfikacji procesu redukcji zanieczyszczeń w oczyszczalni stosuje się dodatkowo warstwę organiczną tzw. BIO-HUMIX. Główny etap oczyszczania ścieków zachodzi w filtrze roślinnym oraz gruntowej warstwie stawu denitryfikacyjnego. Proces biologicznego oczyszczania ścieków wspierany jest procesami fizycznymi i chemicznymi. Ta technologia pozwala w stosunkowo tani sposób i bardzo skutecznie oczyszczać ścieki bytowo-gospodarcze. Oczyszczalnie indywidualne oraz lokalne badane są regularnie w laboratorium Instytutu, jak również w laboratoriach Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych lub innych laboratoriach certyfikowanych w całej Polsce. Zlecają je osoby indywidualne, gminy, jak również sam Instytut. Wyniki są cennym źródłem weryfikacji skuteczności tych oczyszczalni i jak również służą badaniom naukowym. Od 10 lat technologia jest systematycznie ulepszana i badana, w celu osiągania jak najlepszych parametrów fizyko-chemicznych, biologicznych oraz mikrobiologicznych ścieków oczyszczonych.

WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NASZEJ DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERSKIEJ

Zobacz także

Galeria

Galeria