Get Adobe Flash player

Ekologia stosowana w zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej. Projektowanie i budowa
naturalnych systemów oczyszczania ścieków.

Wojciech Halicki

Ekologia stosowana w zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej to kompendium wiedzy naukowej, technologicznej i ekonomicznej o naturalnych systemach oczyszczania ścieków. Omawia podstawowe elementy z zakresu składu, wpływu na środowisko i potrzeby oczyszczania ścieków oraz wprowadza w problematykę ekologii stosowanej, ze szczególnym wskazaniem na rolę jednostki w dbałości o dobrostan otaczającego nas środowiska. Pozycja napisana ciekawym, przystępnym językiem i przy tym bogato ilustrowana, stanowi atrakcyjną lekturę dla szerokiego grona odbiorców.Czytaj więcej