Get Adobe Flash player

Ostatnie publikacje prof. Wojciecha HalickiegoEkologia stosowana w zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej. Projektowanie i budowa 
naturalnych systemów oczyszczania ścieków.

Wojciech Halicki

Ekologia stosowana w zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej to kompendium wiedzy naukowej, technologicznej i ekonomicznej o naturalnych systemach oczyszczania ścieków. Omawia podstawowe elementy z zakresu składu, wpływu na środowisko i potrzeby oczyszczania ścieków oraz wprowadza w problematykę ekologii stosowanej, ze szczególnym wskazaniem na rolę jednostki w dbałości o dobrostan otaczającego nas środowiska. Pozycja napisana ciekawym, przystępnym językiem i przy tym bogato ilustrowana, stanowi atrakcyjną lekturę dla szerokiego grona odbiorców.

Czytaj dalej


APPLICATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT IN WATER SUPPLY BASED ON SOLUTION IMPLEMANTED BY THE INSTITUTE OF APPLIED ECOLOGY IN SKÓRZYN

W. Halicki, A. Zając

The article presents sustainable development goals with respect to water and sewage management and possibilities of their practical implementation. The first part of the article discusses the concept of sustainable development, the reasons for its introduction as well as its reflection in Polish legislation.

Czytaj dalej


ORGANIC COMPOUNDS IN TYPICAL SURFACE WATERS OF THE NORTHERN PART OF WESTERN SIBERIA

M. Kochanska, W. Halicki, O.S. Pokrovsky, S.N. Kirpotin

The article presents the results of hydrochemical research conducted at the end of August 2014 and in spring 2013 in the northern part of Western Siberia. The research concerns unfiltered waters of small streams, medium-sized rivers, the Ob’ River and two large thermokarst lakes.

Czytaj dalej


ASSESSMENT OF PHYSICAL PROPERTIES AND PH OF SELECTED SURFACE WATERS IN THE NORTHERN PART OF WESTERN SIBERIA

W. Halicki, M. Kochanska, O.S. Pokrovsky, S.N. Kirpotin

One of the undisputed natural resources of Western Siberia is a countless number of surface waters. They can be found in the form of all sorts of lakes from the smallest thermokarst ones with a surface area of only 1 m2 to large post-glacial lakes or high-mountain lakes.

Czytaj dalej


 

CHANGES IN ARABLE LAND USE IN SIBERIA IN THE 20TH CENTURY AND THEIR EFFECT ON SOIL DEGRADATION

W. Halicki, S.P. Kulizhsky

The paper presents issues related to soil degradation in Siberia caused by wind and water erosion, as the effects of changes in the Siberian agriculture in the 20th century. In order to understand the mechanism of changes in land management and their effects, i.e. the rate of erosion in the previous century, the article presents the development of agriculture from prehistoric times to the end of the 20th century. The paper presents the consequences of soil degradation, i.e. loss of surface layers of soil, humic compounds and biogenic compounds, such as nitrogen, phosphorus and potassium.

Czytaj dalej


 

RELACJE ŻUBR – ŚRODOWISKO W WARUNKACH HODOWLI NA OGRANICZONYM TERENIE –
WYNIKI ROCZNYCH BADAŃ W SYCOWICACH

Jednym z zadań  restytucji żubrów w Polsce i Europie jest tworzenie półnaturalnych zagród hodowlanych, gdzie żubry pod stałą kontrolą w warunkach zbliżonych do naturalnych, na ograniczonym terenie,  będą mogły się dalej rozmnażać tworząc liczne oddzielne stada.

Czytaj dalej


 

ZMIANY ŚRODOWISKOWE NA OBSZARZE POLSKI
W XX WIEKU I ICH WPŁYW NA ZAOPATRZENIE W WODĘ

Artykuł  przedstawia problem zapewnienia odpowiedniej ilości wody, jaki może wystąpić w przyszłości na terenie Polski. Przez pryzmat zmian zachodzących w środowisku naturalnym, omówione zostały zagadnienia związane z bilansem wodnym w kraju i zagrożeniami jakie owe zmiany mogą powodować.

Czytaj dalej

 

Pozostałe aktualnościW związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi cen zakupu materiału organicznego niezbędnego do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków, zaprojektowanych i wykonanych w oparciu o technologię Instytutu Ekologii Stosowanej (Wojciech Halicki, wpisane w rejestrze patentowym pod numerem 198680), informujemy, że ceny roślin makrofitowych (Deklaracja Zgodności nr 1/2010/RM/GR) oraz próchnicy płynnej BIO-HUMIX (Deklaracja Zgodności nr 1/2010/BP/IES), na rok 2013 przedstawiają się następująco:

 

 

Nazwa

Ilość

 

Cena netto

 

VAT

Cena brutto

Rośliny makrofitowe

1 szt. (sadzonka)

 1,75 zł

8 %

 1,89 zł

BIO-HUMIX

1 l

14,00 zł

23 %

17,22 zł

 

W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie sprzedaży zrąbków drewnianych (stosowanych zamiennie z korą wskazaną w projekcie technicznym).

Informacje o cenie i dostępności zrąbków będziemy publikować na bieżąco, na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy.