ziszczenie marzeń o stworzeniu idealnego miejsca pracy

Instytut Ekologii Stosowanej

ziszczenie marzeń o stworzeniu idealnego miejsca pracy

Instytut Ekologii Stosowanej

O Instytucie

Instytut Ekologii Stosowanej jest prywatną jednostką badawczo-wdrożeniową założoną w 2002 roku. Głównym celem jego powstania była chęć i potrzeba stworzenia warsztatu badawczo służącego pogłębianiu wiedzy z zakresu ekologii ogólnej oraz zastosowaniu jej do rozwiązywania wielu istotnych problemów środowiskowych. Dotyczy to przede wszystkim rolnictwa,  które zarówno w  kraju jak i na świecie stało się obecnie jednym z najistotniejszych współczesnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, różnorodności biologicznej oraz dla samego człowieka. Drugi obszar działalności Instytutu dotyczy wody i wielu aktualnych problemów związanych z jej brakiem, złą jakością czy też złym gospodarowaniem. Działalność Instytutu to również ochrona przyrody, alternatywne źródła energii, edukacja oraz działalność inżynierska obejmująca projektowanie naturalnych oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, stawów rekreacyjnych i kąpielowych, nadzorowanie, budowanie oraz przygotowywanie różnorodnych planów i koncepcji rozwiązań budynków i osiedli przyjaznych człowiekowi i środowisku. 

Założyciel

dr hab. inż. Wojciech Halicki – do 2017 roku profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, profesor wizytujący uniwersytetów w Tomsku (Syberia), Calgary (Kanada) oraz El Paso (Texas, USA). Doktorat i habilitację w zakresie ekologii uzyskał na Uniwersytecie w Vechcie (Niemcy), a na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał dyplom doktora nauk biologicznych (nostryfikacja). Poza pracą naukowo-dydaktyczną na wielu uniwersytetach w kraju i za granicą, od 2002 roku prowadzi prywatny Instytut Ekologii Stosowanej wraz z ekologicznym gospodarstwem rolnym w Skórzynie w woj. lubuskim. Jako autor patentów i licznych projektów technicznych aktywnie działa na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej. Od lat podróżuje po Europie, Azji i obu Amerykach, aby prowadzić badania nad stanem środowiska naturalnego i zmianami klimatycznymi. Opublikował wiele artykułów w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim oraz pięć książek (wydanych m.in. w Niemczech i USA).

Obszary działalności

Instytut prowadzi następujące działalności

ies_rosliny_1

Gospodarstwo rolne

Gospodarowanie na ziemi jest jedną z najstarszych i mających dla człowieka największe znaczenie form czerpania korzyści z otaczającego nas środowiska. W Instytucie Ekologii Stosowanej zajmujemy sie przede wszystkim hodowlą bydła mięsnego oraz produkcją roślinną.

Działania inżynierskie

Działalność inzynierska obejmuje rozwiązania pozyskiwania wody, jej uzdatniania na cele bytowo-gospodarcze oraz oczyszczania ścieków i powtórnego wykorzystania oczyszczonej wody. Rozwiązania te są przedmiotem trwających od ponad 10 lat badań, eksperymentów i wdrożeń.
PROJEKT 1

Stowarzyszenie

W ramach stowarzyszenia prowadzona jest hodowla żubrów w Sycowicach, leżąca na obszarze otuliny Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo wydawnictwo instytutowe wydało kilka książek, w tym "Ekologia stosowana w zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej."

Aktualności

Odnowa wody – projekt NCBR

Instytut Ekologii Stosowanej dr hab. Wojciech Halicki realizuje projekt pn.: „Opracowanie technologii roślinno-stawowej oczyszczalni ściekówz usuwaniem biogenów i odnową wody”....

Czytaj więcej

Instytut w obiektywie